La proiectarea şi dezvoltarea sistemelor noastre factorul primordial îl reprezintă cerinţele specifice ale clientului. În toate împrejurările procesele şi suprafeţele de lucru le proiectăm astfel încât să fie uşor accesibile şi utilizabile. Ştiim, că sistemul numai astfel devine un instrument util, visat de client.

Avem grijă ca softurile concepute de noi să aibă o structură modulară, dezvoltabilă ulterior în funcţie de nevoile utilizatorilor, cu posibilitatea de a adăuga cu uşurinţă funcţii noi.

În dezvoltarea aplicaţiilor web, mobil şi desktop folosim următoarele:

Limbaje de programare: PHP, JavaScript, HTML/HTML5, Java, C/C++, Objective C
Frameworkuri, librării: Codeigniter, YII, Magento, Joomla, WordPress, jQuery, AngularJS, Laravel, Smarty, Phonegap
Tehnologii: AJAX, Web Services, APIs
Sisteme de baze de date: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, XML